Tillbaka i Politiken

Jag tog ett mindre uppehåll från politiken under mandat perioden av olika anledningar. Ställer upp till kommunfullmäktige till nästa mandat period. Så nu återstår det att se hur det går i valet. Målet är som vanligt att vinna valet. Att återgå till jobbskapande politik, istället för bidragspolitik.

Vi har under mandat perioden sett en regering som inte vet vad den egentligen vad den vill och var den står. Det råder oftast total förvirring när regeringen gör uttalanden och med en Statsminister som inte ger något som helst förtroende.

Jag ser fram emot att återigen jobba för medborgarnas röst med frihet som ledstjärna.

Skattehöjningar

Här är listan som kommer försvåra livet för oss vanliga medborgare i Sverige under en Socialistisk regering 2015.

Listan kommer från www.skattebetalarna.se/

Oecd sa nu i mars att Hushållen är motorn i Svensk ekonomi då väljer regeringen att göra det dyrare att jobb, spara och tanke! Ja läs listan på skattehöjningar.

 

– Sänkt ROT-avdrag

– Höjd skatt med ca 1 700 kr för alla med inkomst över ca 36 000 kr/mån genom lägre brytpunkt för statlig inkomstskatt

– Återinförande av den särskilda löneskatten för personer över 65 år som arbetar, den så kallade Silverskatten

– Höjd skatt på bensin med 44 öre/l

– Höjd skatt på kapitalplaceringar

– Höjd skatt på diesel med 48 öre/l

– Höjda arbetsgivaravgifter för unga

– Halverat RUT-avdrag för personer under 65 år

– Höjd effektskatt på kärnkraft

– Slopat avdrag för läx-RUT

– Höjd miljöskatt på naturgrus

– Höjd skatt på bekämpningsmedel

– Höjd skatt för inkomster över 50 000 kr/mån

– Sänkt och slopat avdrag för pensionssparande 

– Avskaffad nedsättning av krogmoms

– Höjd skatt för banker

– Höjd skatt för småföretagare (3.12)

– Avskaffad avdragsrätt för gåvor till välgörenhet

– Avskaffad avdragsrätt för förvaltningsavgifter

– Införande av skatt för vägslitage

– Höjd koldioxidskatt

– Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg

– Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor

– Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen

– Högre skatt på vissa biodrivmedel

– Höjd skatt på avfallsdeponi

– Skatt på handelsgödsel

– Skatt på avfallsförbränning

– Höjda fordonsskatter

– Höjd skatt på öl och vin med 9 % 

– Höjd skatt på sprit med 1 % 

– Höjd skatt på cigaretter med 6 % 

– Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter

– Höjd skatt på snus med 12 %

– Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt

– Särskild skatt för finansiering av större infrastrukturprojekt

Fler skattehöjningar kommer när Socialdemokraterna och Miljöpartiet får igenom sin egen budget.

Förvirring

Hur kan man annars summera tiden från valet??

Det kastas hit och dit under varje vecka….det började med ett erkännande av  Palestina ett fördömande av Saudiarabien och ett nej till fortsatt avtal, Vilket ledde till ett fördömande av Sverige i hela mellanöstern! Nu ska man göra det dyrare att jobba, spara och tanka! Vi går från ett Sverige som hyllades i omvärlden för att sin ekonomiska politik till ett land i förfall!

Att stå i valrörelsen och lova och lova för att sedan inte hålla ett enda vallöfte känns så Socialdemokratiskt. Jag har full förståelse för att man inte alltid kan hålla allt! Så är det men detta är fullkomligt löjligt!

Vi går tunga år tillmötes och idag känns det långt till 2018.

förlåt

Dags att tänka till

Visst är det roligt med alla elaka kommentarer kring Löfvens oförmåga att vara Statsminister! Och alla klumpiga kommentarer mm. men alla dessa ger inget till den tragiska situation vi i Sverige nu befinner oss i! Vi står inför det faktum att regeringen inte lyckades få igenom sitt budgetförslag och Statsministern utlyste nyval i Mars 2015, Det är ett nederlag av oerhörda mått! Detta kommer antagligen kosta skattebetalarna omkring 300-400 miljoner. Pengar som kommit bättre till nytta i tex vård och skola! Den retorik som nu stenhårt pumpas ut från Socialdemokraterna och Lo facken är att Alliansen och Sverigedemokraterna samarbetar mm ger inget vidare debatt klimat! Och i ärlighetens namn att använda sig av denna negativa kampanj gör mer skada för politiken som helhet än något annat! Vi har ett Sverige idag där politiker föraktet bara växer så gör inte detta någon nytta alls! Jag har fått en del frågor om vad jag tycker om SD och deras politik. Ärligt SD är ett idag ett oppositions parti och är i min mening mot alliansen och Moderaterna. Detta innebär att jag vill ta röster från SD till tex Moderaterna. Samma gäller det för dom röd gröna partierna i min syn så kan jag få över en väljare till Alliansen från våra politiska motståndare är det en röst mer på Alliansen. Min personliga syn på SD är att det är ett tämligen nytt parti skapades från Vitmakt rörelsen som idag och jag hoppas att man menar allvar med att rensa bort rasistiska element från partiet. Men SD har en lång väg kvar innan man accepteras som ett “rumsrent” parti! Vänster partiet kommer från en liknande bakgrund där man öppet stödde kommunistiska regimer runt om! Sovjet var bland annat det lovande landet! Kommunismen har som alla vet en historia med massmord med siffror på miljarder mördade pga att man inte trodde på kommunismen. Men efter så många år som riksdags parti har Vänster partiet idag blivit just rumsrent! SD har sin resa kvar att göra tills man kommer dit! Jag stödjer vare sig SD rasistiska bakgrund som jag inte heller stödjer Vänsterpartiets Kommunistiska bakgrund då båda står för ideologier som är demokratiska!

Extra Val

Idag 3 december 2014 föll S och MP regeringen pga av en dålig budget. Den lovade allt till alla och i och med det otroliga skattehöjningar.

Sverige demokraterna valde att lägga sin röst på Alliansens budget, och regeringskrisen var ett faktum! Statsministern hade om och om igen sagt att han skulle avgå i fall att Alliansens budget gick igenom, Vilket inte skedde utan istället valde regeringen att utlysa nyval 22 mars 2015.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets retorik sedan val natten är tämligen udda, redan på val natten stod Stefan Lövfen och sa att nu har Svenska folket röstat bort en höger regering och det blåser vänster vindar i Sverige?! Stämmer det? jag är tämligen osäker.

S gick fram markant från valet 2010 M och Vänsterpartiet backade!

Backade gjorde även Moderaterna, så några vänster vindar blåser det inte! Dom enda vinnarna i valet var Sverige demokraterna.

Sedan valet i september har propaganda maskinen från S trummat hårdare än på länge, allt är Alliansens fel,Tomma lador har finansministern upprepat så många gånger att man undrar vem hon försöker lura? Med lögner om en misskött ekonomi har S och MP försökt att få politiker och väljare att tro att loppet är kört i Sverige! Men fortfarande så står Sverige rustat för ekonomiska kriser, Denna kris som Lövfen och co idag skaffat oss kommer att kosta. Att utlysa nyval i den situation som Sveriges direkta närområde befinner sig i anser jag vara mycket huvudlöst! Ett allt mer aggressivt Ryssland som om och om igen kränker länders luftrum och uppvisar mycket aggressiva beteenden, Då väljer S och MP att utlysa nyval i Sverige.

Under hela tiden fram tills idag har S enträget sagt samma sak “det är Alliansen som måste ta ansvar” för att budgeten går igenom, men hur tänker man då? ska verkligen oppositionen ta ansvar för en budget man inte kan förhandla om? Ska man verkligen ta ansvar för att försämra Sveriges ekonomi? Försämra möjligheten för att unga ska komma in på arbetsmarknaden? Att Alliansen ska ta ansvar hur ett annat parti röstar i riksdagen? En regering har alltid ett eget ansvar att se till att budgeten går igenom! Det enda ansvaret man kan avkräva en opposition är väl att dom håller vad dom lovat sina väljare?

Nu får vi en möjlighet till att prata med Sveriges befolkning om varför Alliansens förslag borde vara det som styr Sverige denna mandat period.

Idag drar jag och flera med mig igång sina kampanjer för att den 22 mars 2015 ge Alliansen möjlighet att få styra Sverige resten av mandat perioden!

Mina frågor jag kommer att prata mest om är

  • Jag vill se ett starkare försvar.
  • Jag vill se fortsatt valfrihet.
  • Jag vill se att Rovdjurs frågan avgörs nära dom som lever med Rovdjur i sin närhet.
  • Jag vill att unga ska lättare kunna få sitt första arbete och inte korttids tjänster i form av trainee jobb.

Vi måste börja satsa mer kronor och ören på försvaret. ett mål bör vara 2% av BNP

Jag vill att vi fortsättningsvis ska kunna välja vårdcentral,Skola eller hemtjänst själva.

När det gäller jakt så finns det mycket stora problem för våra jägare och djurägare/bönder som lever i områden där varg, björn och lo med flera lever! jakt tex varg ska bestämmas nära dom som påverkas mest!

Det är otroligt viktigt att vi får fortsätta med arbetslinjen så fler kan komma in på arbetsmarknaden och få sitt först arbete. Och inte korttids anställningar i form av extratjänster eller trainee jobb som inte leder nånstans.

 

Ubåtsjakt igen.

Under helgen har man återigen fått följa en allvarlig kräkning av våra gränser!

Vi som kommer ihåg kalla kriget minns rapporteringen av jakt på främmande undervattens farkoster och naturligtvis minkar! I helgen har vi igen fått följa hur en misstänkt rysk ubåt hamnat på svenskt vatten.

Detta under den nya svenska regeringens ledning, Naturligtvis gör bara att det är en S regering mig nervös! Kommer man tillåta att försvarsmakten faktiskt jagar upp ubåten!

Man har även vad nyhetsrapportering informerar via FRA snappat upp konversationer på ryska nödfrekvenser, Är Sverige verkligen starka nog att stå ensamma mot dessa kräkningar? Jag personligen tror inte att vi i Sverige kan stå ensamma längre Rysslands konstanta upprustning och kriget i Ukraina visar att Ryssland snabbt går mot ett ökat krigshetsande mot väst. Putin vet att han har i stort fritt spelrum gentemot väst, Vågar väst att ställa sig upp och med vapenmakt stå upp mot Ryssland? Vad innebär det om Nato och väst säger att det är nog och hotar Ryssland med krig om man inte backar från hetsen?

Ryssland vet att man inte vågar riskera en stor konflikt med Ryssland, Man har underlång tid förberett upprustningen och hur man ska hålla väst under kontroll. Ryssland har makten över stora delar av Europas gas tillförsel. Detta innebär i stort att norra Europa blir utan gas om det trappas upp till konflikter i området!

Det är en obehaglig situation som med storm steg närmar sig Sverige och våra grannar i området. Baltiska länderna minns allt för tydligt Rysslands ockupation framtill 1991. Och vet allt för väl vad Ryssland nu gör i området.

I Sverige blundar vi som vanligt för Rysslands förberedelser och 2007 uttryckte Håkan Juholt hur han ser fram emot Rysslands upprustning som ett positivt inslag i Norra Europa. Juholt satt då i försvars utskottet (om jag inte har helt fel).

När Alliansen tog över regeringen 2006 var Svenska förvaret i stort sett tillintetgjort! Man hade då lagt ner ett stort antal regementen. Tycker jag nu att Alliansen gjort tillräckligt? Nej absolut inte det borde ha satsats mycket mer på det Svenska försvaret! Men andra prioriteringar gjordes! Och Allians regeringen satsade mycket mer än vad Socialdemokraterna gjorde!

Att Alliansen inte förde en hårdare debatt angående ett Nato medlemskap tycker jag är synd, Då Alliansen har sagt att man vill ha ett brett stöd för ett Nato medlemskap borde man ha fört upp frågan på dagordningen mer tydligt.

Vi kan inte idag stå ensamma i Sverige, Vi har egentligen aldrig varit helt alliansfria i Sverige, Under Andra världskriget tillät man Tyskland skicka soldater genom Sverige, under kalla kriget hade man avtal med USA om stöd ifall Sovjet anföll!

Jag är en klar förespråkare av systemet vi nu har i Sverige med att Soldater tar anställning eller väljer att gå in i Hemvärnet efter gjord GMU.

Men som det nu ser ut borde vi i Sverige ta upp debatten om ett aktivt Nato medlemskap och återinföra allmän värnplikt!

 

1966301_10152616300969193_6598162203208383004_o

Att få välja själv när man vill avsluta sitt liv

Det är en av dom stora tabu områden som finns att prata om. Jag vill avsluta mitt liv med aktiv dödshjälp. Men varför är det så? Varför ska inte en person som är så sjuk att man inte längre kan hjälpa en person bli frisk få bestämma om man vill avsluta sitt liv med värdighet?

Jag har under mina år som undersköterska fått hjälpa personer med cancer, ALS och aids alla med vetskapen om att det inte finns mer läkevetenskapen att göra. Alla visste om att slutet av deras liv skulle innebära smärta och att dom kommer tappa sin värdighet och självständighet. Att få arbeta med en person som har tex ALS som sakta tappar alla sina kroppsliga funktioner för att till det sista inte längre kunna andas själv är ett otroligt grymt sätt att avsluta sitt liv. Idag finns ingen bot mot tex ALS. Att ge individer möjligheten att då själva få välja när och hur man avsluta sitt liv med värdighet ser jag inte som ett problem!

Nu ska inte aktiv dödshjälp användas som självmord det är inte det jag menar! I olika länder där detta finns genomgår man omfattande samtal med psykologer mm för att säkerställa att detta är verkligen något personen vill och verkligen önskar. Att sedan kunna ta farväl av sina nära och kära med värdighet är något jag anser vore en rättighet!

Är detta kontroversiellt? Absolut! Men varför kan man inte få bestämma själv hur man vill avsluta sitt liv, när man drabbas av en sjukdom du aldrig kommer överleva.

Jag tycker att Sverige ska tillåta aktiv dödshjälp och låta människor få avsluta sitt liv med värdighet.

I filmen nedan berättar Brittany Maynard om sitt beslut.

Ovärdig beskrivning

Sveriges finansminister Magdalena Andersson fortsätter svartmålningen av Sveriges ekonomi, Vilket i mina ögon är tämligen barnsligt! Stora delar av världen har under många år hyllat hur Sverige för hur Alliansen arbetat med ekonomin. Att det råder skillnader på hur Socialdemokrater och Alliansen ser på ekonomi är ju ingen hemlighet, men att som finansminister stå och svartmåla det ekonomiska läget under rådande läge blir inte bara löjligt utan helt befängt!

Det är synd att man nu från S och Mp fortsätter svartmålningen och helt släpper den goda ekonomin som Alliansen arbetat fram under 8 år, det verkar inte bättre än att skattehöjningarna kommer dugga tätt under finansminister Magdalena Anderssons ledarskap.

Fram tills idag

Jag valde i december 2013 att ta ett steg tillbaka från både politiken och förenings ansvaret jag hade i Kungälv, Detta pga av att min hälsa i rask takt försämrades! Läkarbesöken avlöste varandra och jag hade varken ork eller minne att fortsätta. Läkaren hotade med att de bara var en tidsfråga innan jag fick min första hjärtinfarkt!

Det är ett av dom svåraste valen jag tagit, men med 3 barn och fru var det väl ändå ett måste!

Jag jobbar ju inom politiken så på sätt och vis lämnade jag det aldrig! Kände mig som en sån otrolig svikare gentemot alla i partiet i Kungälv! Jag har under 2014 försökt att komma tillbaka men när det var dags för att bestämma om jag skulle aktivt försöka ställa upp under valet och kandidera bad jag att få stå på sista plats till Kommunen och fick äran att stå på listan till riksdagen.

Jag stod bredvid under valrörelsen dels pga av jobbet på Moderaternas kansli i Göteborg. Men vad det sög i kampanj tarmen!

Idag sitter vi i opposition i Kungälvs kommun och på riks!

Nu gäller det att aktivt arbeta hårt för att fortsätta att arbeta för en arbetsskapande politik även om det är i opposition, Förnyelsearbetet är igång på alla plan och det kommer bli 4 spännande år

President besök i Sverige.

Idag landade President Obama i Sverige, Stort ståhej!! Men i ärlighetens namn lite spännande är det!?

Jag hade förmånen att kunna lyssna på presskonferensen på jobbet och måste ändå säga att President Obama hade många bra saker att säga när det gäller Syrien. Man har i FN tydligt fördömt all användning av kemiska stridsmedel, Man ska inte få använda detta det är klart och tydligt, USA säger sig ha bevis att man använt sarin gas mot civila, FN har haft obervatörer på plats och vi väntar på deras undersökning ska bli färdig och att resultaten blir offentliga! Vad händer sedan??? vad ska FNs säkerhetsråd göra? Ryssland och Kina kommer att lägga in veto i allt man kan koma på att göra! I och med detta stämmer det lite vad President Obama säger att FN kommer inte kunna göra något, Utan kommer bara att valsa runt och inget kommer hända!

Ena stunden skyller man allt elände på USA och nästa ställa frågan vad kommer USA göra för att rädda väst världen? Presidenten i USA har ingen lätt uppgift! Men om det nu är så att Syrien har använt kemiska stridsmedel mot sin egen befolkning måste något göras! En sådan handling får aldrig gå förbi utan att det blir konsekvenser, Det är otroligt viktigt att hela världen ställer sig upp och säger ifrån! Hur ska man använda våld? Kommer man få igenom vålds krav i FN? Nej inte troligt, Kommer fler länder säga att man ställer upp i en gemensam sak mot ett land som använt/använder kemiska stridsmedel? Kommer USA och Frankrike stå ensamma? Statsminister Fredrik Reinfeldt sa under presskonferensen att Sverige står starkt i FN och kommer arbeta för en lösning därigenom.

Mina tankar om FN

FN är i grunden en mycket god idé det tycker nog alla. Men på grund av att många länder i FNs säkerhetsråd sitter med något så dumt som vetorätt! Faller FNs säkerhetsråd styrka dramatiskt! Varje gång  man försökt att nå en lösning i säkerhetsrådet använder något land sitt veto och allt faller, som mest får man ihop en resolution om att ajabaja! Tyvärr är det så att världen behöver USA som har kraft nog att visa styrka! Och då får världen helt enkelt gilla att det blir en vridning till att USA bestämmer i vilka situationer som man vill göra något, Och med det blir det en snedvriden syn på konflikter och lösning av dessa. Det är inte bra det heller. Statsminister Fredrik Reinfeldt sa något som inte många tänker på idag, Nämligen att EU och USA utgör inte idag den största delen i världen.

Jag vet att vetorätten i FNs säkerhetsråd har en god tanke bakom sig men när länder som USA, Ryssland och Kina själva kan bestämma om man vill lyssna på FN  eller inte, Så innebär detta att FN är tandlöst! Sverige som faktiskt har ett gott anseende i FN borde arbeta hårt för att FN igen ska bli en instans att räkna med!

Nu när USA vill använda våld mot Syrien och FN återigen står och inte får ihop en samstämd inställning till vad som ska göras så måste jag hålla med President Obama om att skulden faller inte på President Obama utan den faller på FN. Vad är då lösningen? Ja det svaret är långt ifrån enkelt! om det ens går att få ihop ett svar?

Vi alla människor i världen måste väl ändå kunna enas om att bruka ett sådant fruktansvärt vapen som kemiska stridsmedel kan aldrig accepteras!? Måste inte då någon ta ställning och säga att det kan aldrig accepteras?! Men borde det inte vara FN som gör detta?  Jo jag tycker det! Jag tycker att när FNs säkerhetsråd säger att nu får det vara nog ska det landet känna att nu är det allvar! Det ska vara ett sådant kraftigt hot att länder och ledare i länder ska känna att nu blir det allvar! Nu måste jag tänka om! Först då har vi lyckats att göra FN till ett starkt och pålitligt förbund!

Fredrik och Obama