Extra Val

Idag 3 december 2014 föll S och MP regeringen pga av en dålig budget. Den lovade allt till alla och i och med det otroliga skattehöjningar.

Sverige demokraterna valde att lägga sin röst på Alliansens budget, och regeringskrisen var ett faktum! Statsministern hade om och om igen sagt att han skulle avgå i fall att Alliansens budget gick igenom, Vilket inte skedde utan istället valde regeringen att utlysa nyval 22 mars 2015.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets retorik sedan val natten är tämligen udda, redan på val natten stod Stefan Lövfen och sa att nu har Svenska folket röstat bort en höger regering och det blåser vänster vindar i Sverige?! Stämmer det? jag är tämligen osäker.

S gick fram markant från valet 2010 M och Vänsterpartiet backade!

Backade gjorde även Moderaterna, så några vänster vindar blåser det inte! Dom enda vinnarna i valet var Sverige demokraterna.

Sedan valet i september har propaganda maskinen från S trummat hårdare än på länge, allt är Alliansens fel,Tomma lador har finansministern upprepat så många gånger att man undrar vem hon försöker lura? Med lögner om en misskött ekonomi har S och MP försökt att få politiker och väljare att tro att loppet är kört i Sverige! Men fortfarande så står Sverige rustat för ekonomiska kriser, Denna kris som Lövfen och co idag skaffat oss kommer att kosta. Att utlysa nyval i den situation som Sveriges direkta närområde befinner sig i anser jag vara mycket huvudlöst! Ett allt mer aggressivt Ryssland som om och om igen kränker länders luftrum och uppvisar mycket aggressiva beteenden, Då väljer S och MP att utlysa nyval i Sverige.

Under hela tiden fram tills idag har S enträget sagt samma sak “det är Alliansen som måste ta ansvar” för att budgeten går igenom, men hur tänker man då? ska verkligen oppositionen ta ansvar för en budget man inte kan förhandla om? Ska man verkligen ta ansvar för att försämra Sveriges ekonomi? Försämra möjligheten för att unga ska komma in på arbetsmarknaden? Att Alliansen ska ta ansvar hur ett annat parti röstar i riksdagen? En regering har alltid ett eget ansvar att se till att budgeten går igenom! Det enda ansvaret man kan avkräva en opposition är väl att dom håller vad dom lovat sina väljare?

Nu får vi en möjlighet till att prata med Sveriges befolkning om varför Alliansens förslag borde vara det som styr Sverige denna mandat period.

Idag drar jag och flera med mig igång sina kampanjer för att den 22 mars 2015 ge Alliansen möjlighet att få styra Sverige resten av mandat perioden!

Mina frågor jag kommer att prata mest om är

  • Jag vill se ett starkare försvar.
  • Jag vill se fortsatt valfrihet.
  • Jag vill se att Rovdjurs frågan avgörs nära dom som lever med Rovdjur i sin närhet.
  • Jag vill att unga ska lättare kunna få sitt första arbete och inte korttids tjänster i form av trainee jobb.

Vi måste börja satsa mer kronor och ören på försvaret. ett mål bör vara 2% av BNP

Jag vill att vi fortsättningsvis ska kunna välja vårdcentral,Skola eller hemtjänst själva.

När det gäller jakt så finns det mycket stora problem för våra jägare och djurägare/bönder som lever i områden där varg, björn och lo med flera lever! jakt tex varg ska bestämmas nära dom som påverkas mest!

Det är otroligt viktigt att vi får fortsätta med arbetslinjen så fler kan komma in på arbetsmarknaden och få sitt först arbete. Och inte korttids anställningar i form av extratjänster eller trainee jobb som inte leder nånstans.

 

Ubåtsjakt igen.

Under helgen har man återigen fått följa en allvarlig kräkning av våra gränser!

Vi som kommer ihåg kalla kriget minns rapporteringen av jakt på främmande undervattens farkoster och naturligtvis minkar! I helgen har vi igen fått följa hur en misstänkt rysk ubåt hamnat på svenskt vatten.

Detta under den nya svenska regeringens ledning, Naturligtvis gör bara att det är en S regering mig nervös! Kommer man tillåta att försvarsmakten faktiskt jagar upp ubåten!

Man har även vad nyhetsrapportering informerar via FRA snappat upp konversationer på ryska nödfrekvenser, Är Sverige verkligen starka nog att stå ensamma mot dessa kräkningar? Jag personligen tror inte att vi i Sverige kan stå ensamma längre Rysslands konstanta upprustning och kriget i Ukraina visar att Ryssland snabbt går mot ett ökat krigshetsande mot väst. Putin vet att han har i stort fritt spelrum gentemot väst, Vågar väst att ställa sig upp och med vapenmakt stå upp mot Ryssland? Vad innebär det om Nato och väst säger att det är nog och hotar Ryssland med krig om man inte backar från hetsen?

Ryssland vet att man inte vågar riskera en stor konflikt med Ryssland, Man har underlång tid förberett upprustningen och hur man ska hålla väst under kontroll. Ryssland har makten över stora delar av Europas gas tillförsel. Detta innebär i stort att norra Europa blir utan gas om det trappas upp till konflikter i området!

Det är en obehaglig situation som med storm steg närmar sig Sverige och våra grannar i området. Baltiska länderna minns allt för tydligt Rysslands ockupation framtill 1991. Och vet allt för väl vad Ryssland nu gör i området.

I Sverige blundar vi som vanligt för Rysslands förberedelser och 2007 uttryckte Håkan Juholt hur han ser fram emot Rysslands upprustning som ett positivt inslag i Norra Europa. Juholt satt då i försvars utskottet (om jag inte har helt fel).

När Alliansen tog över regeringen 2006 var Svenska förvaret i stort sett tillintetgjort! Man hade då lagt ner ett stort antal regementen. Tycker jag nu att Alliansen gjort tillräckligt? Nej absolut inte det borde ha satsats mycket mer på det Svenska försvaret! Men andra prioriteringar gjordes! Och Allians regeringen satsade mycket mer än vad Socialdemokraterna gjorde!

Att Alliansen inte förde en hårdare debatt angående ett Nato medlemskap tycker jag är synd, Då Alliansen har sagt att man vill ha ett brett stöd för ett Nato medlemskap borde man ha fört upp frågan på dagordningen mer tydligt.

Vi kan inte idag stå ensamma i Sverige, Vi har egentligen aldrig varit helt alliansfria i Sverige, Under Andra världskriget tillät man Tyskland skicka soldater genom Sverige, under kalla kriget hade man avtal med USA om stöd ifall Sovjet anföll!

Jag är en klar förespråkare av systemet vi nu har i Sverige med att Soldater tar anställning eller väljer att gå in i Hemvärnet efter gjord GMU.

Men som det nu ser ut borde vi i Sverige ta upp debatten om ett aktivt Nato medlemskap och återinföra allmän värnplikt!

 

1966301_10152616300969193_6598162203208383004_o

Dagens tankar.

Jag har idag haft förmånen att både träffa försvarsminister Karin Enström då hon var på besök i Göteborg. Det var mycket inspirerande att få höra försvarsministern prata om kommande försvars beslut och vilka olika syner det finns på försvarspolitiken i Sverige. Om man tittar på Socialdemokraternas historia med bland annat 60 förband nedlagda under sista regeringstiden och den faktiska upprustningen Moderaterna och Alliansen genomfört så står det klart att S, V och MP inte är några försvars förespråkare. I det sista valet ville Socialdemokraterna göra nedskärningar med en kostnad på 2 Miljarder!! Det är en stor summa pengar! Ser fram emot försvarsberedningens rapport som ska se fram efter 2015.

Vi har idag ett Ryssland som rustar upp hela sin försvarsmakt, Detta ser många idag som ett stort hot mot freden i vårat närområde, jag inräknad men finns det idag ett direkt hot om en väpnad konflikt i Sveriges närområde? Det går väldigt fort att för en konflikt att uppstå och detta måste dagens och morgondagens Svenska försvar vara redo för. Med den utveckling som försvaret har idag och vad som ligger framför oss tror jag att det känns tryggare med en Moderat försvarspolitik än en vänster styrd! För oss i Kungälv betyder försvaret av Göteborg otroligt mycket! Vi har i Göteborg idag flertalet mycket kompetenta Hemvärns förband som dygnet runt. Ett hemvärn som ställer upp när våra nära och kära går vilse eller försvinner, När skogsbränder eller svåra översvämningar inträffar och förstör det vi håller kärt. Detta är en del av det Svenska försvaret som föryngras hela tiden då unga killar och tjejer väljer att gå med i bland annat hemvärnet.

Jag ser fram emot en valrörelse där Socialdemokraterna ska stå och förklara hur man ser på försvaret(nedskärningar på  och hur man ihop med Vänstern och Miljöpartiet ska kunna möta en enad Allians som står för ett starkt försvar.