Skattehöjningar

Här är listan som kommer försvåra livet för oss vanliga medborgare i Sverige under en Socialistisk regering 2015.

Listan kommer från www.skattebetalarna.se/

Oecd sa nu i mars att Hushållen är motorn i Svensk ekonomi då väljer regeringen att göra det dyrare att jobb, spara och tanke! Ja läs listan på skattehöjningar.

 

– Sänkt ROT-avdrag

– Höjd skatt med ca 1 700 kr för alla med inkomst över ca 36 000 kr/mån genom lägre brytpunkt för statlig inkomstskatt

– Återinförande av den särskilda löneskatten för personer över 65 år som arbetar, den så kallade Silverskatten

– Höjd skatt på bensin med 44 öre/l

– Höjd skatt på kapitalplaceringar

– Höjd skatt på diesel med 48 öre/l

– Höjda arbetsgivaravgifter för unga

– Halverat RUT-avdrag för personer under 65 år

– Höjd effektskatt på kärnkraft

– Slopat avdrag för läx-RUT

– Höjd miljöskatt på naturgrus

– Höjd skatt på bekämpningsmedel

– Höjd skatt för inkomster över 50 000 kr/mån

– Sänkt och slopat avdrag för pensionssparande 

– Avskaffad nedsättning av krogmoms

– Höjd skatt för banker

– Höjd skatt för småföretagare (3.12)

– Avskaffad avdragsrätt för gåvor till välgörenhet

– Avskaffad avdragsrätt för förvaltningsavgifter

– Införande av skatt för vägslitage

– Höjd koldioxidskatt

– Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg

– Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor

– Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen

– Högre skatt på vissa biodrivmedel

– Höjd skatt på avfallsdeponi

– Skatt på handelsgödsel

– Skatt på avfallsförbränning

– Höjda fordonsskatter

– Höjd skatt på öl och vin med 9 % 

– Höjd skatt på sprit med 1 % 

– Höjd skatt på cigaretter med 6 % 

– Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter

– Höjd skatt på snus med 12 %

– Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt

– Särskild skatt för finansiering av större infrastrukturprojekt

Fler skattehöjningar kommer när Socialdemokraterna och Miljöpartiet får igenom sin egen budget.

Dags att tänka till

Visst är det roligt med alla elaka kommentarer kring Löfvens oförmåga att vara Statsminister! Och alla klumpiga kommentarer mm. men alla dessa ger inget till den tragiska situation vi i Sverige nu befinner oss i! Vi står inför det faktum att regeringen inte lyckades få igenom sitt budgetförslag och Statsministern utlyste nyval i Mars 2015, Det är ett nederlag av oerhörda mått! Detta kommer antagligen kosta skattebetalarna omkring 300-400 miljoner. Pengar som kommit bättre till nytta i tex vård och skola! Den retorik som nu stenhårt pumpas ut från Socialdemokraterna och Lo facken är att Alliansen och Sverigedemokraterna samarbetar mm ger inget vidare debatt klimat! Och i ärlighetens namn att använda sig av denna negativa kampanj gör mer skada för politiken som helhet än något annat! Vi har ett Sverige idag där politiker föraktet bara växer så gör inte detta någon nytta alls! Jag har fått en del frågor om vad jag tycker om SD och deras politik. Ärligt SD är ett idag ett oppositions parti och är i min mening mot alliansen och Moderaterna. Detta innebär att jag vill ta röster från SD till tex Moderaterna. Samma gäller det för dom röd gröna partierna i min syn så kan jag få över en väljare till Alliansen från våra politiska motståndare är det en röst mer på Alliansen. Min personliga syn på SD är att det är ett tämligen nytt parti skapades från Vitmakt rörelsen som idag och jag hoppas att man menar allvar med att rensa bort rasistiska element från partiet. Men SD har en lång väg kvar innan man accepteras som ett “rumsrent” parti! Vänster partiet kommer från en liknande bakgrund där man öppet stödde kommunistiska regimer runt om! Sovjet var bland annat det lovande landet! Kommunismen har som alla vet en historia med massmord med siffror på miljarder mördade pga att man inte trodde på kommunismen. Men efter så många år som riksdags parti har Vänster partiet idag blivit just rumsrent! SD har sin resa kvar att göra tills man kommer dit! Jag stödjer vare sig SD rasistiska bakgrund som jag inte heller stödjer Vänsterpartiets Kommunistiska bakgrund då båda står för ideologier som är demokratiska!

Extra Val

Idag 3 december 2014 föll S och MP regeringen pga av en dålig budget. Den lovade allt till alla och i och med det otroliga skattehöjningar.

Sverige demokraterna valde att lägga sin röst på Alliansens budget, och regeringskrisen var ett faktum! Statsministern hade om och om igen sagt att han skulle avgå i fall att Alliansens budget gick igenom, Vilket inte skedde utan istället valde regeringen att utlysa nyval 22 mars 2015.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets retorik sedan val natten är tämligen udda, redan på val natten stod Stefan Lövfen och sa att nu har Svenska folket röstat bort en höger regering och det blåser vänster vindar i Sverige?! Stämmer det? jag är tämligen osäker.

S gick fram markant från valet 2010 M och Vänsterpartiet backade!

Backade gjorde även Moderaterna, så några vänster vindar blåser det inte! Dom enda vinnarna i valet var Sverige demokraterna.

Sedan valet i september har propaganda maskinen från S trummat hårdare än på länge, allt är Alliansens fel,Tomma lador har finansministern upprepat så många gånger att man undrar vem hon försöker lura? Med lögner om en misskött ekonomi har S och MP försökt att få politiker och väljare att tro att loppet är kört i Sverige! Men fortfarande så står Sverige rustat för ekonomiska kriser, Denna kris som Lövfen och co idag skaffat oss kommer att kosta. Att utlysa nyval i den situation som Sveriges direkta närområde befinner sig i anser jag vara mycket huvudlöst! Ett allt mer aggressivt Ryssland som om och om igen kränker länders luftrum och uppvisar mycket aggressiva beteenden, Då väljer S och MP att utlysa nyval i Sverige.

Under hela tiden fram tills idag har S enträget sagt samma sak “det är Alliansen som måste ta ansvar” för att budgeten går igenom, men hur tänker man då? ska verkligen oppositionen ta ansvar för en budget man inte kan förhandla om? Ska man verkligen ta ansvar för att försämra Sveriges ekonomi? Försämra möjligheten för att unga ska komma in på arbetsmarknaden? Att Alliansen ska ta ansvar hur ett annat parti röstar i riksdagen? En regering har alltid ett eget ansvar att se till att budgeten går igenom! Det enda ansvaret man kan avkräva en opposition är väl att dom håller vad dom lovat sina väljare?

Nu får vi en möjlighet till att prata med Sveriges befolkning om varför Alliansens förslag borde vara det som styr Sverige denna mandat period.

Idag drar jag och flera med mig igång sina kampanjer för att den 22 mars 2015 ge Alliansen möjlighet att få styra Sverige resten av mandat perioden!

Mina frågor jag kommer att prata mest om är

  • Jag vill se ett starkare försvar.
  • Jag vill se fortsatt valfrihet.
  • Jag vill se att Rovdjurs frågan avgörs nära dom som lever med Rovdjur i sin närhet.
  • Jag vill att unga ska lättare kunna få sitt första arbete och inte korttids tjänster i form av trainee jobb.

Vi måste börja satsa mer kronor och ören på försvaret. ett mål bör vara 2% av BNP

Jag vill att vi fortsättningsvis ska kunna välja vårdcentral,Skola eller hemtjänst själva.

När det gäller jakt så finns det mycket stora problem för våra jägare och djurägare/bönder som lever i områden där varg, björn och lo med flera lever! jakt tex varg ska bestämmas nära dom som påverkas mest!

Det är otroligt viktigt att vi får fortsätta med arbetslinjen så fler kan komma in på arbetsmarknaden och få sitt först arbete. Och inte korttids anställningar i form av extratjänster eller trainee jobb som inte leder nånstans.