Skattehöjningar

Här är listan som kommer försvåra livet för oss vanliga medborgare i Sverige under en Socialistisk regering 2015.

Listan kommer från www.skattebetalarna.se/

Oecd sa nu i mars att Hushållen är motorn i Svensk ekonomi då väljer regeringen att göra det dyrare att jobb, spara och tanke! Ja läs listan på skattehöjningar.

 

– Sänkt ROT-avdrag

– Höjd skatt med ca 1 700 kr för alla med inkomst över ca 36 000 kr/mån genom lägre brytpunkt för statlig inkomstskatt

– Återinförande av den särskilda löneskatten för personer över 65 år som arbetar, den så kallade Silverskatten

– Höjd skatt på bensin med 44 öre/l

– Höjd skatt på kapitalplaceringar

– Höjd skatt på diesel med 48 öre/l

– Höjda arbetsgivaravgifter för unga

– Halverat RUT-avdrag för personer under 65 år

– Höjd effektskatt på kärnkraft

– Slopat avdrag för läx-RUT

– Höjd miljöskatt på naturgrus

– Höjd skatt på bekämpningsmedel

– Höjd skatt för inkomster över 50 000 kr/mån

– Sänkt och slopat avdrag för pensionssparande 

– Avskaffad nedsättning av krogmoms

– Höjd skatt för banker

– Höjd skatt för småföretagare (3.12)

– Avskaffad avdragsrätt för gåvor till välgörenhet

– Avskaffad avdragsrätt för förvaltningsavgifter

– Införande av skatt för vägslitage

– Höjd koldioxidskatt

– Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg

– Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor

– Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen

– Högre skatt på vissa biodrivmedel

– Höjd skatt på avfallsdeponi

– Skatt på handelsgödsel

– Skatt på avfallsförbränning

– Höjda fordonsskatter

– Höjd skatt på öl och vin med 9 % 

– Höjd skatt på sprit med 1 % 

– Höjd skatt på cigaretter med 6 % 

– Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter

– Höjd skatt på snus med 12 %

– Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt

– Särskild skatt för finansiering av större infrastrukturprojekt

Fler skattehöjningar kommer när Socialdemokraterna och Miljöpartiet får igenom sin egen budget.