Ubåtsjakt igen.

Under helgen har man återigen fått följa en allvarlig kräkning av våra gränser!

Vi som kommer ihåg kalla kriget minns rapporteringen av jakt på främmande undervattens farkoster och naturligtvis minkar! I helgen har vi igen fått följa hur en misstänkt rysk ubåt hamnat på svenskt vatten.

Detta under den nya svenska regeringens ledning, Naturligtvis gör bara att det är en S regering mig nervös! Kommer man tillåta att försvarsmakten faktiskt jagar upp ubåten!

Man har även vad nyhetsrapportering informerar via FRA snappat upp konversationer på ryska nödfrekvenser, Är Sverige verkligen starka nog att stå ensamma mot dessa kräkningar? Jag personligen tror inte att vi i Sverige kan stå ensamma längre Rysslands konstanta upprustning och kriget i Ukraina visar att Ryssland snabbt går mot ett ökat krigshetsande mot väst. Putin vet att han har i stort fritt spelrum gentemot väst, Vågar väst att ställa sig upp och med vapenmakt stå upp mot Ryssland? Vad innebär det om Nato och väst säger att det är nog och hotar Ryssland med krig om man inte backar från hetsen?

Ryssland vet att man inte vågar riskera en stor konflikt med Ryssland, Man har underlång tid förberett upprustningen och hur man ska hålla väst under kontroll. Ryssland har makten över stora delar av Europas gas tillförsel. Detta innebär i stort att norra Europa blir utan gas om det trappas upp till konflikter i området!

Det är en obehaglig situation som med storm steg närmar sig Sverige och våra grannar i området. Baltiska länderna minns allt för tydligt Rysslands ockupation framtill 1991. Och vet allt för väl vad Ryssland nu gör i området.

I Sverige blundar vi som vanligt för Rysslands förberedelser och 2007 uttryckte Håkan Juholt hur han ser fram emot Rysslands upprustning som ett positivt inslag i Norra Europa. Juholt satt då i försvars utskottet (om jag inte har helt fel).

När Alliansen tog över regeringen 2006 var Svenska förvaret i stort sett tillintetgjort! Man hade då lagt ner ett stort antal regementen. Tycker jag nu att Alliansen gjort tillräckligt? Nej absolut inte det borde ha satsats mycket mer på det Svenska försvaret! Men andra prioriteringar gjordes! Och Allians regeringen satsade mycket mer än vad Socialdemokraterna gjorde!

Att Alliansen inte förde en hårdare debatt angående ett Nato medlemskap tycker jag är synd, Då Alliansen har sagt att man vill ha ett brett stöd för ett Nato medlemskap borde man ha fört upp frågan på dagordningen mer tydligt.

Vi kan inte idag stå ensamma i Sverige, Vi har egentligen aldrig varit helt alliansfria i Sverige, Under Andra världskriget tillät man Tyskland skicka soldater genom Sverige, under kalla kriget hade man avtal med USA om stöd ifall Sovjet anföll!

Jag är en klar förespråkare av systemet vi nu har i Sverige med att Soldater tar anställning eller väljer att gå in i Hemvärnet efter gjord GMU.

Men som det nu ser ut borde vi i Sverige ta upp debatten om ett aktivt Nato medlemskap och återinföra allmän värnplikt!

 

1966301_10152616300969193_6598162203208383004_o